Program prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzór archeologiczny związany z budową kolumbarium

Program prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzór archeologiczny związany z budową kolumbarium

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Program prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzór archeologiczny związany z budową kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha

Program prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzór archeologiczny (zinwentaryzowanie, skatalogowanie, zakonserwowanie zabytków przed ich przekazaniem do Muzeum) związany z budową kolumbarium przy kw. nr 37A na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 16 sierpnia 2017r. do godz. 10:45;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe, formularz ofertowy oraz plan zagospodarowania kolumbarium planowanego do budowy.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (721kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (51kb)
pobierzPlan zagospodarowania
pobierz (1334kb)