Park Kulturowy
Park Kulturowy Park Kulturowy Park Kulturowy Park Kulturowy Park Kulturowy Park Kulturowy

Park Kulturowy "Klasztorne Stawy"

nowy park miejski

Złota polska jesień zachęca do spacerów, a my zachęcamy do odwiedzenia nowego miejskiego parku "Klasztorne Stawy".

Park otwarty codziennie od 10.00 do 15.00.

Zapraszamy
Zespół ZIM Słupsk

Opis:

Teren parku kulturowego znajduje się w północnej części miasta Słupska pomiędzy ulicą Św. Klary z Asyżu (od ul. Grunwaldzkiej) a nasypem kolejowym z torowiskiem w kierunku Ustki (w tle Słupski Inkubator Technologiczny). Obszar parku jest wyjątkowy ze względu na położenie w rynnie erozyjnej oraz występujące licznie cenne egzemplarze drzew, które ze względu na swe rozmiary i wiek, kwalifikują się do ochrony konserwatorskiej. Znajdują się tu także pozostałości grądów, a pośród okazałej roślinności drzewiastej, lęgowiska ptaków objętych ochroną prawną oraz godowiska chronionych płazów. Park składa się z pięciu ułożonych kaskadowo stawów, które otaczają szpalery i skupiny starych drzew liściastych. Zajmuje on całość rozcięcia erozyjnego, utworzonego w stoku wysoczyzny morenowej, która opada w kierunku doliny Słupi. Rozcięcie to ma podłużny kształt i biegnie po ogólnej osi z południa na zachód w części najwyższej, a z północy na wschód w części najniższej. Naturalny własny, wewnętrzny skłon rynny zachował się jeszcze w jej częściach. Należy przypuszczać, że ta część rynny, prawdopodobnie także pierwotnie mniej stroma, została zapewne już w czasie tworzenia stawów, zniwelowana. U podstawy najwyżej położonej części rynny znajduje się źródło wody podziemnej zasilające stawy. Właśnie tę okoliczność wykorzystano w przeszłości tworząc tarasowy układ pięciu oddzielonych groblami stawów rybnych. Obecnie źródło jest niewidoczne, bo zakrywa je woda zgromadzona w najwyżej zlokalizowanym stawie. System jazów, częściowo sprawny do dziś, pozwala na regulację spiętrzeń i objętości poszczególnych zbiorników. Nadmiar wody, po wypełnieniu niecek wszystkich stawów, wycieka w kierunku doliny Słupi, gdzie przejęty zostaje przez system melioracyjny, który w końcu odprowadza go do rzeki. Woda opuszcza obszar omawianego terenu ujęciem podziemnym, umieszczonym pod jezdnią i nasypem kolejowym. Zespół stawów jest pozostałością historyczną części majątku Probsthof z obszaru Probstborn, który stanowił utrzymanie klasztoru panieńskiego Norbertanek w Słupsku. Po kasacji zakonu dobra klasztorne weszły w skład dóbr książęcych, później pruskich a po parcelacji obszaru na przełomie XIX i XX wieku omawiany teren stał się częścią większego założenia urbanistycznego wchodzącego w skład cegielni Westphala. Obecnie jest to obszar kultury poprzemysłowej, który w aktualnym planie miejscowym przewidziany jest pod funkcję terenów publicznej zieleni rekreacyjnej, jako wart do zachowania ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze oraz część historycznego układu urbanistycznego.