Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.:

„Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” wraz z niezbędnymi załącznikami, w szczególności z kartą informacyjną przedsięwzięcia.”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 12.00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

Dnia 09.02.2018 oraz 12.02.2018 roku Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania (skany w załączeniu).

 

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (4782kb)
pobierzOpis przedmiotu zamówienia
pobierz (104kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (75kb)
pobierzWykaz usług
pobierz (16kb)
pobierzWykaz osób
pobierz (17kb)
pobierzUmowa
pobierz (83kb)
pobierzZałącznik graficzny nr 6
pobierz (17384kb)
pobierzZałącznik graficzny nr 7
pobierz (10492kb)
pobierzZałącznik nr graficzny 8
pobierz (14984kb)
pobierzZałącznik graficzny nr 9
pobierz (102kb)
pobierzZałącznik graficzny nr 10
pobierz (10556kb)
pobierzOdpowiedzi na pytania
pobierz (343kb)
pobierzOdpowiedzi na pytania 2
pobierz (585kb)
pobierzOgłoszenie o wyborze oferty
pobierz (293kb)