Opracowanie dokumentacji ustalającej zakres niezbędnych czynności celem utrzymania urządzeń wodnych na terenie miasta Słupska w latach 2018-2019.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Opracowanie dokumentacji ustalającej zakres niezbędnych czynności celem utrzymania urządzeń wodnych na terenie miasta Słupska w latach 2018-2019.

 

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 30 listopada 2017r. do godz. 10:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017r. o godz. 10:10 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe, formularz ofertowy oraz wzór umowy.

załączniki
pobierzFormularz ofert
pobierz (282kb)
pobierzProjekt umowy
pobierz (790kb)
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (967kb)