Montaż liczników czasu na sygnalizacji świetlnej

Zapytanie ofertowe na projekt wykonawczy

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.  .: „Opracowanie projektu wykonawczego montażu liczników czasu na sygnalizacji świetlnej przy ulicach Tuwima, Deotymy, Jagiełły, Jaracza i Plac Zwycięstwa w Słupsku".”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 15 maja (środa) 2019 r. do godz. 14:30.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 14:45 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (89kb)
pobierzPlan sygnalizacji
pobierz (971kb)
pobierzProgram sygnalizacji
pobierz (73kb)
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (458kb)
pobierzInformacja o wyborze oferty
pobierz (51kb)