Kompleksowa obsługa kaplicy cmentarnej i kontenera sanitarnego

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: Kompleksowa obsługa kaplicy cmentarnej i kontenera sanitarnego, znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4 w Słupsku oraz obsługa bram wjazdowych i furtek wejściowych na cmentarzach komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 29 stycznia 2019 r. godz. 13:00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 13:15 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (2116kb)
pobierzZałącznik nr 1
pobierz (214kb)
pobierzZałącznik nr 2
pobierz (50kb)
pobierzZałącznik nr 3
pobierz (303kb)
pobierzZałącznik nr 4
pobierz (162kb)
pobierzZałącznik nr 5
pobierz (125kb)
pobierzInformacja o wyborze oferty
pobierz (301kb)