Kliny zieleni na Zatorzu - ogrody sensoryczne

Kliny zieleni na Zatorzu - ogrody sensoryczne

konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadania „Kliny zieleni na Zatorzu - ogrody sensoryczne”

w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019

 1. Przedmiotem konsultacji jest zadanie z Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 pn. ,,Kliny zieleni na Zatorzu - ogrody sensoryczne’’

 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów wnioskowanych w budżecie partycypacyjnym 2019.

 3. Konsultacje będą trwały od 28.03. 2019 r. do 18.04.2019 r.

 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail zim@zimslupsk.com

 5. Koncepcje zagospodarowania terenów oraz formularz zgłaszania uwag informacyjnych stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego ogłoszenia.

 6. Konsultacje mają zasięg lokalny.

 7. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do poszczególnych koncepcji zagospodarowania terenów.

 8. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:

  1. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 4 kwietnia 2019r. roku o 17.00
   w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku.

  2. 2 dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 9 kwietnia 2019r. i 15 kwietnia 2019 roku w godzinach 13.30 - 15.30 w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 pokój 20.

  3. udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej i na stronie Miasta Słupska, a także możliwości zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej
   w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 lub przesłać
   w wersji elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com w terminie do
   18 kwietnia 2019 r. (w tytule maila należy wpisać: ,,Konsultacje społeczne - Kliny zieleni na Zatorzu - ogrody sensoryczne’’.

 9. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

 10. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla Miasta Słupska.

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (433kb)
pobierzFormularz uwag
pobierz (1273kb)
pobierzFormularz uwag edytowalny
pobierz (45kb)
pobierzKoncepcje zagospodarowania terenu
pobierz (4426kb)