Kliny Zieleni na Zatorzu - ogrody sensoryczne

Zapytanie ofertowe na dokumentację projektową

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania „Kliny Zieleni na Zatorzu - ogrody sensoryczne” w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019„

Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w tutejszym Zarządzie (sekretariat) do dnia 4 lutego 2019 do godziny 10.00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (2081kb)
pobierzFormularz oferty
pobierz (85kb)
pobierzZałącznik graficzny 3 Maja cz.1
pobierz (172kb)
pobierzZałącznik graficzny 3 Maja cz.2
pobierz (219kb)
pobierzZałącznik graficzny Konarskiego
pobierz (224kb)
pobierzZałącznik graficzny Pileckiego
pobierz (243kb)
pobierzZałącznik graficzny Park Sendlerowej
pobierz (234kb)
pobierzZałącznik graficzny Wazów
pobierz (193kb)
pobierzInformacja o wyborze wykonawcy
pobierz (467kb)