Inwentaryzacja dendrologiczna w ramach zadania pn Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej w Słupsku

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Inwentaryzacja dendrologiczna w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 26 kwietnia 2018. do godz. 10:45;

  1. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ppkt 1) zostaną, bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy;

  2. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2018. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (877kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (51kb)
pobierz
pobierz (1068kb)