Świerki serbskie przy Alei Głównej na Starym Cmentarzu.

Cmentarz przy ulicy Dr. Rabina Maxa Josepha 4

zwany potocznie "Starym Cmentarzem"

„Stary cmentarz” komunalny w Słupsku znajdujący się przy ul. Kaszubskiej obejmuje powierzchnię 21,60 ha. Położony jest na terenie o bardzo urozmaiconym naturalnym ukształtowaniu utworzonym z glin zwałowych. Cały obiekt obniża się w kierunku południowo - zachodnim tworząc tarasy i skarpy. Rzędne terenu mają wartości od 58 m n.p.m. do 28 m n.p.m.

Założenie urbanistyczne terenu cmentarza jest bardzo czytelne, podkreślone szpalerami dorodnych drzew. Aleja Główna dzieląca cały obszar na dwie części, odchyla się lekko na zachód i biegnie w zagłębieniu na poziomie 41 - 43 m npm.

Przy znacznych różnicach w poziomie terenu ukształtowane są strome skarpy. Uregulowanie ich i zabezpieczenie przed erozją wodną jest jednym z priorytetów na jakie zwraca uwagę zarządca.

Na całym terenie występuje bogata roślinność drzewiasta. Wiek drzewostanu jest tożsamy z wiekiem nekropolii tj. około 150 - 200 lat. W przewadze są to buki, klony, brzozy i dęby, jest to ich siedlisko naturalne tworzące jeden zespół leśny z pobliskim Laskiem Północnym.

Występują również drzewa iglaste , takie jak: świerk, modrzew, choina i sporadycznie sosna. Choina kanadyjska wprowadzona została jako nasadzenia żywopłotowe, jednakże nie przycinane wyrosły na drzewa duże, które obecnie są w zbyt znacznym zwarciu. Przepięknie zachowany został szpaler bardzo rzadko spotykanego gatunku świerka serbskiego rosnącego przy Alei Głównej.

Gatunek ten zachował się do roku 1875 na terenie Bośni i Hercegowiny w obszarze objętym rezerwatem. Rozpowszechniony w Europie dopiero od około 1884 roku. W Polsce nieliczne okazy tego drzewa znajdują się w takich miejscowościach jak: Kórnik, Rogalin, Nietków, Gołuchów, Oliwa oraz na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Fotografia obok przedstawia świerki serbskie przy Alei Głównej na Starym cmentarzu.

Ogółem na cmentarzu rośnie 2 500 sztuk drzew, z czego 50% to starodrzew. Jest tu kilka pomników przyrody np. Żywotnik - Thuja occidentalis (rośnie na kw. 9), przepiękny buk czerwonolistny - Fagus silvatica „Purpurea” (rośnie w pobliżu bramy głównej na kw. 7) - jest największym okazem w mieście. Ponadto 12 sztuk buków pospolitych również uznanych zostało w 2003 roku za pomniki przyrody (rosną szpalerowo wzdłuż kw. 40, 40A, 40B).

Cała zieleń krzewiasta, w formie krzewów, szpalerów lub żywopłotów zajmuje powierzchnię 4 198 . W większości porasta skarpy i tarasy w celu ich umocnienia.

Ogólna powierzchnia trawników na „Starym cmentarzu” w roku 2005 wynosiła 11.979 m².