Handel w okresie Wszystkich Świętych 2019 r.

Handel w okresie Wszystkich Świętych 2019 r.

Zarządzenie nr 14/2019, wniosek na zajęcia pasa drogowego pod handel

Informujemy, iż ukazało się Zarządzenie nr 14/2019 z Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wokół cmentarza komunalnego przy ulicach Prof. Lotha, Hołdu Pruskiego, Rabina dr. Maxa Josepha i Kaszubskiej w Słupsku w okresie Wszystkich Świętych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy (od 31 października  do 1 listopada 2019 r.). Szczegóły w regulaminie.

Termin składania wniosków

Od 6 maja 2019 r. do dnia 18 października 2019 r.

Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, miejsce handlu (w tym powierzchnię), czas zajęcia pasa drogowego.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73 po konsultacji z pracownikiem merytorycznym w pokoju 108. Informacji udzielają inspektorzy Działu Uzgodnień i Zezwoleń tel. 59 848-37-31.

Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie uchwałą Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska oraz uchwałą Nr LII/709/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

załączniki
pobierzZarządzenie nr 14/2019 i regulamin
pobierz (2119kb)
pobierzWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - handel Wszystkich Świętych
pobierz (103kb)