Fizyczna ochrona mienia przy ul. Przemysłowej 73

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

"Fizyczna ochrona mienia przy ul. Przemysłowej 73 "

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia  20 grudnia 2017 r. do godz. 14:30;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 14:40 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy.

 

załączniki
pobierzZapytanie Ochrona
pobierz (2108kb)