Ekspertyza konserwatorska wraz z programem prac konserwatorsko - restauratorskich Pomnika Sienkiewicza

Ekspertyza konserwatorska wraz z programem prac konserwatorsko - restauratorskich Pomnika Sienkiewicza

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Ekspertyza konserwatorska wraz z programem prac konserwatorsko- restauratorskich dla Pomnika Henryka Sienkiewicza w Słupsku przy Alei Sienkiewicza w ramach zadania: ,,Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska’’

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 05 lipca 2018 r. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (795kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (51kb)
pobierzZalecenia konserwatorskie
pobierz (374kb)