MyBus Online

MyBus Online - zainstaluj i korzystaj z dynamicznej informacji pasażerskiej w swoim telefonie.

Co odróżnia aplikację myBus online od innych podobnych aplikacji:

  • Aplikacja może działać zarówno w trybie on-line, jak i w trybie off-line.
  • Wersja off-line, choć zawiera pewne ograniczenia, pozwala korzystać z pobranego jednorazowo rozkładu jazdy bez dodatkowego łączenia się z internetem.
  • Aplikacja w wersji on-line aktualizuje wszystkie niezbędne dane na bieżąco, a źródłem aktualizacji są te same dane, które w innych kanałach są udostępniane przez przewoźnika, czy też organizatora komunikacji. Przykładowo informacja na tablicy elektronicznej na przystanku wyświetlająca czasy przyjazdu pojazdów z uwzględnieniem aktualnego położenia pojazdu i stanu komunikacji (czyli on-line) jest tożsamą z informacją wyświetlaną w aplikacji myDodBus online, a także z informacją na stronie WWW. Predykcja spodziewanych czasów przyjazdu na przystanki pochodzi z tego samego silnika wyliczającego te czasy.
  • Aplikacja w wersji on-line pokazuje nam także komunikaty od dyspozytorów ruchu o ile takowe są przez niego przesyłane do tablic przystankowych 

Dodatkow istnie możliwość skorzystania z widżetu na pulpicie użytkownika, który będzie prezentować informacje o najbliższych odjazdach z ulubionego przystanku określonego przez użytkownika.