Drogi w Słupsku

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zarządza wszystkimi drogami publicznymi w mieście.

Sieć dróg publicznych w Słupsku liczy 340 ulic o łącznej długości 154,556 km.

Struktura dróg przedstawia się następująco:

  • Drogi krajowe: 12 ulic o łącznej długości 7,905 km
  • Drogi wojewódzkie: 5 ulic o łącznej długości 7,317 km
  • Drogi powiatowe: 13 ulic o łącznej długości 13,263 km
  • Drogi gminne: 310 ulic o łącznej długości 126,071 km

Szczegółowy wykaz dróg publicznych znajduje się w załączniku.

W roku 2008 opracowano Studium techniczo - ekonomiczne rozwoju ulic w Słupsku. Przeprowadzone analizy wskazały między innymi:

  • kierunki i wielkość ruchu tranzytowego:

  • przepustowość istniejących dróg:

  • sieć planowanych połączeń:

 

załączniki
pobierzkierunki i wielkość ruchu tranzytowego:
pobierz (1436kb)
pobierzPrzepustowość dróg
pobierz (1351kb)
pobierzPlanowane połączenia
pobierz (1367kb)
pobierzStan nawierzchni w 2015 roku
pobierz (54kb)
pobierzWykaz dróg na 15 czerwca 2017 roku
pobierz (69kb)