Dostawa i montaż karuzeli integracyjnej w ramach zadania Plac zabaw dla wszystkich

Dostawa i montaż karuzeli integracyjnej w ramach zadania Plac zabaw dla wszystkich

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Dostawa i montaż karuzeli integracyjnej w ramach zadania pn.: ,,Plac zabaw dla wszystkich’’

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 31 lipca 2017r. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2017r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (971kb)
pobierzPrzedmiar robót
pobierz (23kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (99kb)