Plan sytuacyjny

Dostawa i montaż elementów małej architektury

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.: „Dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg publicznych w Słupsku”.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200   Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 04 grudnia 2017 r. do godz. 10:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04 grudnia 2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (959kb)
pobierzZał. 1 Opis przemdiotu zamówienia
pobierz (1329kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (123kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (258kb)
pobierzUnieważnienie postępowania
pobierz (264kb)