Dostawa i montaż elementów małej architektury

Dostawa i montaż elementów małej architektury

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na.: „Dostawę i montaż elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg publicznych w Słupsku”.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 08 grudnia 2017 r. do godz. 12:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (2265kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (92kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (112kb)
pobierzZał. 1 Opis przemdiotu zamówienia
pobierz (1329kb)
pobierzOgłoszenie o wyborze oferty
pobierz (283kb)