Budowa parku u zbiegu ulic Gdyńskiej i Awstrica w Słupsku

Budowa parku u zbiegu ulic Gdyńskiej i Awstrica w Słupsku

konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji parku u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku.


    1. Przedmiotem konsultacji jest zadanie z Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019  pn. ,,Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku’’  
       
    2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu.
       
    3. Konsultacje będą trwały od 25.03. 2019 r. do 16.04.2019 r.
       
    4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail „zim@zimslupsk.com ”
       
    5. Projekt zagospodarowania terenu, opis planowanej inwestycji oraz formularz zgłaszania uwag informacyjne stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.
       
    6. Konsultacje mają zasięg lokalny.
       
    7. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do koncepcji zagospodarowania terenu.
       
    8. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:
            1) spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku o 17.00
w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Hubalczyków 7
            2) 2 dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 1 i 2 kwietnia 2019 roku w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 o godz. 9:00 - pokój 11.
            3) udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej i na stronie Miasta Słupska, a także możliwości zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej
w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 lub przesłać
w wersji elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com w terminie do
16 kwietnia 2019 r. (w tytule maila     należy wpisać ,,Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku’’  )

    8. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
       
    9. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Miasta Słupska.

 

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (284kb)
pobierzZałącznik nr 1
pobierz (515kb)
pobierzZałącznik nr 2
pobierz (196kb)
pobierzFormularz zgłaszania uwag
pobierz (232kb)
pobierzFormularz zgłaszania uwag edytowalny
pobierz (50kb)