Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10

Konsultacje Społeczne

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

„Budowy parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10.”

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania trenu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 10 − Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.”
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska do opracowanego projektu zagospodarowania terenu pod budowę ogólnodostępnego parkingu graniczącego z terenem Szkoły Podstawowej nr 10 i ul. Orląt Lwowskich w Słupsku.
 3. Konsultacje będą trwały od 27 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.
 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie na adres e-mail.: zim@zimslupsk.com,  do całego projektu zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Konsultacje mają zasięg lokalny.
 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
 1. spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 1 kwietnia 2019 r.
  o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10, im. Polonii przy ulicy Orląt Lwowskich 1A w Słupsku .
 2. dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 28 marca 2019 r. w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 w Słupsku w godzinach 8:00 ÷ 17:00. W trakcie dyżuru konsultacyjnego mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu oraz złożyć formularz w wersji papierowej z uwagami lub propozycjami do projektu.
 3. udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73, 76-200 Słupsk, w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (http://bip.um.slupsk.pl/) i na stronie internetowej ZIM (http://zimslupsk.com/) oraz www.slupsk.pl.
 4. zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail.: zim@zimslupsk.com  (w tytule mejla     należy wpisać „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 10.”), w terminie do 17 kwietnia 2019 r.
 1. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
 2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla miasta.

UWAGA: Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie z datą wpływu po 17 marca 2019 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (458kb)
pobierzZałącznik nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
pobierz (275kb)
pobierzZałącznik nr 2 - Formularz zgłaszania uwag
pobierz (298kb)
pobierzZałącznik nr 2 - Formularz zgłaszania uwag - edytowalny
pobierz (50kb)
pobierzRaport z konsultacji
pobierz (1374kb)