Budowa oświetlenia ulicy Braci Staniuków

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku.”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 13 maja 2019 r. (poniedziałek) do godz. 13:15;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (564kb)
pobierzMapa - zakres projektu
pobierz (136kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (110kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (190kb)