Budowa oświetlenia parku przy ul. Wazow w Słupsku

zapytanie na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

,,Budowa oświetlenia parku przy ul. Wazów w Słupsku” - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 10.00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1460kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (19kb)
pobierzWykaz robót
pobierz (19kb)
pobierzPlan orientacyjny
pobierz (2118kb)
pobierzInformacja o wyborze oferty
pobierz (277kb)