Budowa oświetlenia parku przy ul. Wazów

zapytanie ofertowe na wykonawstwo

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.:
       
„Budowa oświetlenia parku przy ul. Wazów w Słupsku”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 26 września 2018 r. do godz. 11.45;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 września 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe wraz formularzem ofertowym oraz dokumentacja projektowa.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe i formularz ofertowy
pobierz (9263kb)
pobierzProjekt oświetlenia
pobierz (11265kb)
pobierzPrzedmiar robót
pobierz (235kb)
pobierzSpecyfikacje techniczne
pobierz (482kb)
pobierzProjekt w wersji edytowalnej
pobierz (8964kb)
pobierzProtokół z otwarcia ofert
pobierz (173kb)