Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku od strony ulicy Hołdu Pruskiego.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia  03 września 2019 r.  (wtorek) do godz. 12:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03 września 2019r. o godz. 12:10 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Dokumentacja Projektowa (projekt budowalny, projekt stałej organizacji ruchu, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Robót Budowlanych),
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót,
Załącznik nr 3 - Wzór umowy,
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich.

 

załączniki
pobierzZałącznik nr 1
pobierz (10971kb)
pobierzZałącznik nr 2
pobierz (175kb)
pobierzZałącznik nr 3
pobierz (464kb)
pobierzZałącznik nr 4
pobierz (30kb)
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (326kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (114kb)