Budowa miejsc gromadzenia odpadów na cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha

Zapytanie ofertowe na projekt

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym zadania pn: "Budowa miejsc gromadzenia odpadów na cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha"

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia  26 marca 2019r. do godz. 10:45;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 marca 2019r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (117kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (50kb)
pobierzProjektowany obszar 1
pobierz (64kb)
pobierzProjektowany obszar 2
pobierz (56kb)