Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.:
,,Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4’’

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia   16 marca 2018r. do godz. 10:45;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 marca 2018r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (674kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (49kb)
pobierzPrzedmiar robót
pobierz (291kb)