Bieżące utrzymanie oraz aktualizacja przystankowej informacji pasażerskiej organizowanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.: Bieżące utrzymanie oraz aktualizacja przystankowej informacji pasażerskiej organizowanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 29 marca 2019r. do godz. 10:00;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019r. o godz. 10:05 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (464kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (621kb)