Bieżąca konserwacja i eksploatacja wiat przystankowych

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.:

Bieżąca konserwacja i eksploatacja wiat przystankowych administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 8 sierpnia 2017r. do godz. 10:00;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2017r. o godz. 10:05 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie odertowe
pobierz (415kb)
pobierzFormularz oferty
pobierz (577kb)