Bieżąca konserwacja i eksploatacja urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej ZIM w Słupsku

zapytanie ofertowe na wykonawstwo

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.:
       
Bieżąca konserwacja i eksploatacja urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej ZIM w Słupsku

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 8 października 2018 r. do godz. 10.00;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 października 2018 r. o godz. 10.05 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu zapytanie ofertowe wraz formularzem ofertowym.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (1750kb)
pobierzWykaz usług
pobierz (232kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (727kb)
pobierzProjekt umowy
pobierz (169kb)