Badania geotechniczne z badań podłoża gruntowego

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) pn.: Badania geotechniczne z badań podłoża gruntowego pod projektowaną rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josephha w Słupsku’

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 10:45.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (51kb)
pobierzMapa
pobierz (1730kb)
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (948kb)