Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.II.341/22/172017-10-192017-11-03
godz. 10:00
"PRZEBUDOWA ULIC JULIANA TUWIMA, PIEKIEŁKO, STEFANA JARACZA I ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH W SŁUPSKU" - cztery części (zadania).
1. Część pierwsza, zwana także w dalszej treści SIWZ jako zadanie nr 1, pn.: "Przebudowa ul. Juliana Tuwima w Słupsku";
2. Część druga, zwana także w dalszej treści SIWZ jako zadanie nr 2, pn.: "Przebudowa ul. Piekiełko w Słupsku";
3. Część trzecia, zwana także w dalszej treści SIWZ jako zadanie nr 3, pn.: "Przebudowa ul. Stefana Jaracza w Słupsku";
4. Część czwarta, zwana także w dalszej treści SIWZ jako zadanie nr 4, pn.: "Przebudowa ul. Adama Mickiewicza w Słupsku".
rozstrzygniętyroboty budowlane
2ZIM.ZP.II.341/20/172017-10-092017-10-23
godz. 10:00
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WRAZ Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI ORAZ PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU - cztery części (zadania).
rozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.II.341/18/172017-09-192017-09-27
godz. 10:00
"BIEŻĄCA KONSERWACJA, ROBOTY REMONTOWE I USUWANIE AWARII W BRANŻY SANITARNEJ I BUDOWLANEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH PRZY UL. RABINA DR. MAXA JOSEPHA I ZACHODNIEJ W SŁUPSKU".rozstrzygniętyusługi
4ZIM.ZP.II.341/19/172017-09-152017-09-26
godz. 10:00
"BIEŻĄCE OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA".rozstrzygniętyusługi
5ZIM.ZP.I.341/17/172017-09-042017-09-19
godz. 10:00
"Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Staniuków w Słupsku".rozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.III.341/16/17 2017-08-292017-09-13
godz. 10:00
Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha rozstrzygniętyroboty budowlane
7ZIM.ZP.II.341/15/172017-08-292017-09-07
godz. 10:00
BIEŻĄCE OPRÓŻNIANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KOSZY ULICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA - dwie części (zadania).rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.I.341/14/172017-08-212017-09-06
godz. 10:00
Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku, Słupski Budżet Partycypacyjny 2017.rozstrzygniętyroboty budowlane
9ZIM.ZP.III.341/13/17 2017-08-022017-08-17
godz. 10:00
Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017.rozstrzygniętyroboty budowlane
10ZIM.ZP.II.341/11/17-Pielęgnacja zieleni na cmentarzach komunalnych w Słupskurozstrzygniętyusługi