Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.II.341/6/182018-03-132018-03-22
godz. 10:00
UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W SŁUPSKU W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC PORZĄDKOWYCH, PIELEGNACJI ZIELENI ORAZ ZIMOWEGO UTRZYMANIA. Trzy części (zadania).rozstrzygniętyusługi
2ZIM.ZP.I.341/2/182018-03-062018-03-15
godz. 10:00
Wycinanie i awaryjne usuwanie powalonych, połamanych drzew i konarów z terenów zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
rozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.II.341/3/182018-03-052018-04-12
godz. 10:00
Wykonanie w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka".rozstrzygniętyroboty budowlane
4ZIM.ZP.II.341/1/182018-01-242018-02-08
godz. 10:00
Odnawianie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasach drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy dróg pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
rozstrzygniętyroboty budowlane
5ZIM.ZP.II.341/27/172017-12-222018-01-09
godz. 10:00
BIEŻĄCE UTRZYMANIE LASÓW KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA SŁUPSK.
rozstrzygniętyusługi
6ZIM.ZP.I.341/26/172017-12-152017-12-28
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ramach Projektu pn. "Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska" - z podziałem na pięć części (zadań).
rozstrzygniętyusługi
7ZIM.ZP.II.341/25/172017-12-122017-12-20
godz. 10:00
Świadczenie usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach słupskiej komunikacji miejskiej i windykacji nałożonych opłat dodatkowych.
rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.I.341/24/172017-11-202017-11-28
godz. 10:00
"WYKONANIE PRAC OGRODNICZYCH ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ ZIELENI NA TERENACH ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU".rozstrzygniętyusługi
9ZIM.ZP.I.341/21/172017-10-312017-11-09
godz. 10:00
Iluminacje świetlne w okresie świąteczno noworocznym miasta Słupska.
Dwie części:
1) Część pierwsza, zwana także jako zadanie nr 1 pn. Dekoracja świąteczna i noworoczna na skwerze przy Al. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
2) Część druga, zwana także jako zadanie nr 2 pn.: Dekoracja świąteczna i noworoczna w postaci ozdobnej choinki na Placu Zwycięstwa w Słupsku.
rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.I.341/23/17 2017-10-312017-11-15
godz. 10:00
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte - ETAP II, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia . rozstrzygniętyroboty budowlane