Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.IV.341/16/182018-06-052018-07-05
godz. 10:00
Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku".
rozstrzygniętyroboty budowlane
2ZIM.ZP.IV.341/14/182018-05-222018-06-11
godz. 10:00
Remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły i Francesco Nullo w ramach zadania pn.: "Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych."rozstrzygniętyroboty budowlane
3ZIM.ZP.III.341/13/182018-04-272018-05-21
godz. 10:00
Przebudowa ulic Juliana Tuwima i Stefana Jaracza w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap Irozstrzygniętyroboty budowlane
4ZIM.EI.VII.341/11/182018-04-252018-06-21
godz. 11:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowana na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 1 marca 2017r.rozstrzygniętyroboty budowlane
5ZIM.ZP.IV.341/8/182018-04-302018-05-18
godz. 10:00
Remont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły i Francesco Nullo
w ramach zadania pn.: Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących
obiektów zabytkowych.
rozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.I.341/12/182018-04-112018-04-20
godz. 10:00
Wykonywanie w ramach usług pogrzebowych grobów murowanych na cmentarzach komunalnych przy ulicach Rabina dr. Maxa Josepha i Zachodniej w Słupsku.rozstrzygniętyusługi
7ZIM.ZP.IV.341/10/182018-04-112018-04-26
godz. 10:00
Naprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
rozstrzygniętyroboty budowlane
8ZIM.ZP.I.341/7/182018-03-212018-04-06
godz. 10:00
Wykonanie w ramach usług pogrzebowych grobów murowanych na cmentarzach komunalnych przy ulicach Rabina dr. Maxa Josepha i Zachodniej w Słupsku.rozstrzygniętyusługi
9ZIM.ZP.III.341/5/182018-03-152018-04-11
godz. 10:00
Przebudowa ulic Juliana Tuwima i Stefana Jaracza w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I - dwie części (zadania)rozstrzygniętyroboty budowlane
10ZIM.ZP.IV.341/4/182018-03-142018-03-29
godz. 10:00
Naprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.rozstrzygniętyroboty budowlane