Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZP1.261.8.20192019-06-192019-07-08
godz. 10:00
Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.rozstrzygniętyroboty budowlane
2ZP5.261.10.20192019-06-192019-07-05
godz. 10:00
Przebudowa chodników wzdłuż ulic: Adama Mickiewicza, Władysława Reymonta i Zygmunta Krasińskiego w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I
rozstrzygniętyroboty budowlane
3ZP5.261.3.20192019-06-072019-07-04
godz. 10:00
Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I
rozstrzygniętyroboty budowlane
4ZP4.261.6.20192019-06-062019-06-17
godz. 10:00
Wykonanie w 2019 r. zadania inwestycyjnego pn.: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw, będących w administrowaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.rozstrzygniętydostawy
5ZPII.261.5.20192019-03-212019-04-10
godz. 10:00
Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku".rozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.V.341/2/192019-03-142019-04-16
godz. 10:00
Odtworzenie zieleni przyulicznej na obszarze miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji w ramach Projektu "Słupskie kliny zieleni- -urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska"rozstrzygniętyusługi
7ZIM.ZP.I.341/1/192019-01-292019-02-08
godz. 10:00
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego, dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej (ZIM) w Słupsku oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZIM w Słupsku.rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.I.341/40/182018-12-122019-01-02
godz. 10:00
NAPRAWY I REMONTY DRÓG ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SŁUPSKA ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO MIASTA SŁUPSKA, z możliwością składania ofert częściowych.
Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na trzy części:
1) Część I - Naprawa dróg o nawierzchniach ulepszonych,
2) Część II - Wykonanie robót budowlanych w obrębie pasa drogowego,
3) Część III - Naprawa dróg o nawierzchniach nieulepszonych.
rozstrzygniętyroboty budowlane
9ZIM.ZP.V.341/37/182018-10-162018-12-07
godz. 10:00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafranka w ramach Projektu
"Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska"
rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.II.341/39/182018-10-162018-10-31
godz. 10:00
"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 210 (UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE) NA ODCINKU OBEJMUJĄCYM SKRZYŻOWANIE Z ULICĄ ŁADY CYBULSKIEGO".rozstrzygniętyroboty budowlane