Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.II.341/1/172017-01-132017-01-23
godz. 10:00
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego, dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZIM w Słupskurozstrzygniętyusługi
2ZIM.ZP.II.341/21/16-Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Słupskrozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.III.341/20/162016-12-142016-12-22
godz. 10:00
Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej, dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupskurozstrzygniętyusługi
4ZIM.ZP.I.341/19/162016-12-022016-12-12
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie przebudowy ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku.
rozstrzygniętyusługi
5ZIM.ZP.II.341/17/162016-11-242016-12-13
godz. 10:00
"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku" - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia".
rozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.II.341/18/162016-11-222017-01-30
godz. 10:00
Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Słupska w ustalonej przez Radę Miejską w Słupsku Strefie Płatnego Parkowania.
rozstrzygniętyusługi
7ZIM.ZP.II.341/16/162016-11-152016-11-30
godz. 10:00
Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w związku z budową oświetlenia drogi ul. Braille'a i ul. Banacha w Słupsku - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku."
rozstrzygniętyroboty budowlane
8ZIM.ZP.II.341/15/162016-11-122016-12-21
godz. 10:00
Utrzymanie separatorów oraz kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych na terenie miasta Słupska.rozstrzygniętyusługi
9ZIM.ZP.I.341/14/162016-10-292016-12-08
godz. 10:00
Utrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w strefie A, B, C miasta Słupska wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej na tych terenach. Trzy części (zadania).
rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.II.341/13/162016-10-222016-12-02
godz. 10:00
Utrzymanie jezdni, parkingów, mostów oraz wiaduktu znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych miasta Słupska. Trzy części (zadania).rozstrzygniętyusługi