Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.I.341/14/162016-10-292016-12-08
godz. 10:00
Utrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w strefie A, B, C miasta Słupska wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej na tych terenach. Trzy części (zadania).
rozstrzygniętyusługi
2ZIM.ZP.II.341/13/162016-10-222016-12-02
godz. 10:00
Utrzymanie jezdni, parkingów, mostów oraz wiaduktu znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych miasta Słupska. Trzy części (zadania).rozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.II.341/12/162016-09-152016-09-26
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie w Słupsku przebudowy ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny"rozstrzygniętyusługi
4ZIM.ZP.II.341/11/162016-09-052016-09-23
godz. 10:00
Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową) i Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsk.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części określone w niniejszej SIWZ jako zadania:
1) Zadanie nr 1 - Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową),
2) Zadanie nr 2 - Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsku.
rozstrzygniętyroboty budowlane
5ZIM.ZP.II.341/10/162016-07-212016-08-17
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny
z podziałem na dwie części:
1) Część pierwsza obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie w Słupsku przebudowy ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka.
2) Część druga obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie w Słupsku zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi, przebudowy ulic: Kowalskiej, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Dominikańskiej i Mostnika.
rozstrzygniętyusługi
6ZIM.ZP.II.341/9/162016-07-072016-07-18
godz. 10:00
Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku. Trzy zadaniarozstrzygniętyusługi
7ZIM.ZP.I.341/8/162016-06-282016-07-07
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie przebudowy ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku
rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.II.341/7/162016-06-212016-07-12
godz. 10:00
Budowa muru przy kw. nr 7 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepharozstrzygniętyroboty budowlane
9ZIM.ZP.II.341/5/162016-06-152016-07-05
godz. 10:00
Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku

Uwaga:
Załącznik nr 9 do SIWZ projekt budowlany część 1 z uwagi na duży rozmiar pliku został zamieszczony w formie archiwum wieloczęściowego.
rozstrzygniętyroboty budowlane
10ZIM.ZP.I.341/6/162016-06-142016-06-23
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie: przebudowy ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku oraz przebudowy ulicy Zaborowskiej w Słupsku. Dwa zadania.
rozstrzygniętyusługi