Dzisiaj jest
sobota, 20 kwietnia 2019
Dzisiaj obowiązuje rozkład sobotni oprócz wakacji, komunikacja funkcjonuje do godz. 21.00
Trasa linii:
Szpital
Os. Westerplatte
Boh. Westerplatte - Jednostka
Boh. Westerplatte - Kozietulskiego
Boh. Westerplatte - WKU
Wiejska
Zamek
Jagiełły
Ratusz
Pl. Dąbrowskiego
Hala Gryfia
Szczecińska - Br. Gierymskich
Urząd Skarbowy
Os. Niepodległości
11 Listopada
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
16KIERUNEK: 11 Listopada
PRZYSTANEK: Boh. Westerplatte - Jednostka
Odjazdy od poniedziałku do piątku
5.05 5.35 6.05 6.32 6.47 7.02 7.17
7.29 7.44 7.51 8.00 8.15 8.32 8.47
9.02 9.17 9.32 9.4710.0210.1710.32
10.4711.0211.1711.3211.4712.0212.17
12.3212.4713.0213.1713.3213.4714.02
14.1714.3214.4715.0215.1715.3215.47
16.0216.1716.3216.4717.0217.1717.32
17.4718.0218.1718.3519.0519.3520.05
20.3521.0521.3522.0522.2522.55
Odjazdy w soboty
5.35 6.05 6.35 7.06 7.35 8.05 8.35
8.59 9.11 9.29 9.41 9.5910.1110.29
10.4110.5911.1111.2911.4111.5912.11
12.2912.4112.5913.1113.2913.4113.59
14.1114.2914.4114.5915.1115.2915.41
15.5916.1116.3517.0517.3518.0518.35
19.0519.3520.0520.3521.0521.3522.05
22.2522.5523.25
Odjazdy w niedziele i święta
6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 9.05
9.3510.0510.3511.0511.3512.0512.35
13.0513.3514.0514.3515.0515.3516.05
16.3517.0517.3518.0518.3519.0519.35
20.0520.3521.0521.3522.0522.2522.55
Sobota wielkanocna
5.35 6.05 6.35 7.06 7.35 8.05 8.35
8.59 9.11 9.29 9.41 9.5910.1110.29
10.4110.5911.1111.2911.4111.5912.11
12.2912.4112.5913.1113.2913.4113.59
14.1114.2914.4114.5915.1115.2915.41
15.5916.1116.3517.0517.3518.0518.35
19.0519.3520.0520.35
Poniedziałek wielkanocny
9.05 9.3510.0510.3511.0511.3512.05
12.3513.0513.3514.0514.3515.0515.35
16.0516.3517.0517.3518.0518.3519.05
19.3520.0520.3521.0521.3522.0522.25
22.55
W pozostałe dni nie kursuje.

ważny od: 01.02.2018